Uw wellness-oase van sopra
Perfect tot in het kleinste detail

Privacy

Wij respecteren uw privésfeer en uw persoonlijke gegevens, die u ons tijdens het bezoek aan deze website bekend maakt. Wij willen graag, dat u exact weet, welke van uw gegevens wij opslaan en hoe deze door ons gebruikt worden. uw bezoek aan deze website in onderhavig aan de volgende privacyverklaring.

1. Informatie opslaan gebruik

Wij slaan uitsluitend persoonlijke gegevens op, die u ons ter beschikking stelt. Zo zullen wij, bijvoorbeeld in het kader van uw gebruikersregistratie, in diverse formuleren vragen naar uw naam, uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer, uw leeftijd en naar aanvullende informatie. Voorbehouden uw toestemming kunnen de gegevens, die u ons ter beschikking stelt, door ons worden gebruikt om bijvoorbeeld een nieuwsbrief toe te sturen of u met productinformatie of andere reclame te bedienen. De door u ter beschikking gestelde gegevens kunnen als geheel in anonieme vorm voor interne bedrijfsdoeleinden (bijv. het opstellen van statistieken of de ontwikkeling van marketingstrategieën) worden gebruikt. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij persoonlijke gegevens niet op andere manieren gebruiken, dan beschreven staat in deze privacyverklaring. Wij zullen bepaalde, niet-persoonlijke gegevens opslaan of samenstellen. Bijvoorbeeld informatie over welke van onze pagina's het vaakst door uw wordt bezocht. Dergelijke, niet-persoonlijke gegevens kunnen wij te allen tijde aan dochterondernemingen, licentienemers en partners verkopen of overdragen. De openbaarmaking van persoonlijke gegevens is niet uitgesloten voor het geval, dat geldig toepasbare rechtsverordeningen, voorschriften, rechtelijke plichten of staatkundige eisen van toepassing zijn.

2. Cookies en gebruiksprotocollen

Om u als regelmatige gebruiker te kunnen identificeren en uw voorkeuren te bepalen, installeren wij een "cookie" op uw harde schijf. Een cookie is een tekstbestand, die het ons mogelijk maakt, uw voorkeuren te volgen en te bepalen. De cookie blijft op uw harde schijf opgeslagen, tot u deze verwijdert. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen, dat opslaan van cookies automatisch wordt verhinderd, of voor elk geval afzonderlijk toestemming wordt gevraagd. Wanneer u opslaan van cookies niet toestaat, kunt u de website gebruiken maar er kunnen beperkingen bij het gebruik van bepaalde functies ontstaan. Enkele van onze zakelijke partners kunnen ook cookies op onze website gebruiken. Wij hebben echter geen toegang tot deze cookies, kunnen deze niet controleren en wijzen daarom elke verantwoordelijkheid voor het gebruik daarvan af. Bovendien slaan wij IP-adressen op, om trends of het gebruik van de pagina's door onze gebruikers te bepalen, en demografische informatie voor site-optimalisatie te genereren. Zonder uw toestemming en voor zover geen redenen van ambtelijke rechtsvervolging daartegen bestaan, wordt de IP-informatie door ons nooit in combinatie met uw persoonlijke gegevens gebruikt.

3. Derden

Onder bepaalde omstandigheden zullen wij derden opdracht geven, taken, die met de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden samenhangen, in onze naam uit te voeren. Daartoe behoren marktonderzoeksbureaus, internetproviders en andere dienstverleners (bijv. postbedrijven). Dergelijke derden (dienstverleners) wordt de toegang tot persoonlijke gegevens mogelijk gemaakt, voor zover dit voor het uitoefenen van hun taak nodig is. Verdergaand gebruik is hun niet toegestaan. De ondernemingen kunnen zowel binnen als ook buiten de EER zijn gevestigd. Ondanks dat staten buiten de EER niet altijd vergelijkbaar hoogwaardige privacybepalingen hanteren, vragen wij van voornoemde derde, als waarborg van de persoonlijke gegevensbeveiliging van onze website-users altijd dezelfde principes aan te houden, zoals ook zij die volgen; inclusief deze privacyverklaring.

4. Links

Deze website kan links (paginaverwijzingen) van andere of naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee, dat wij voor het omgaan met uw persoonlijke gegevens door andere websites niet verantwoordelijk zijn. Deze privacyverklaring is alleen op die persoonlijke gegevens van toepassing, die vanuit deze website worden opgeslagen. Wij adviseren daarom, ook de privacyverklaringen van de website, die u via onze website of andere wegen benaderd, zorgvuldig door te lezen.

5. Veiligheid

Wij hebben een groot aantal maatregelen genomen, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, online en offline, te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens worden op computers opgeslagen, die niet noodzakelijkerwijs in EER zijn opgenomen. Indien u vragen heeft over de veiligheid van onze website, neem dan a.u.b. per e-mail contact op met onze privacyfunctionaris, die onder info(at)sopra.de bereikbaar is.

6. Ondernemingsreorganisaties

Omdat wij onze zakelijke werkterreinen doorontwikkelen, kunnen ondernemingen of ondernemingsdelen worden aangekocht of verkocht. Bij dergelijke transacties zijn over het algemeen klantinformatie inclusief persoonlijke gegevens een onderdeel van de over te dragen vermogenscomponenten. Met het overdragen van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met de overdracht van uw gegevens in het kader van dergelijke transacties.

7. Bekendmaking van veranderingen

Van tijd tot tijd kan deze privacyverklaring worden bijgewerkt. De telkens meest actuele versie van deze privacy-verklaring zal altijd op de sopra-website toegankelijk zijn. Eventuele wijzigingen kunnen niet zelfstandig of via andere kanalen worden gecommuniceerd. Daarom adviseren wij, deze privacy-verklaring met regelmatige tussenpozen op eventuele veranderingen te controleren. Houd er a.u.b. rekening mee, dat onze rechten voor wat betreft het gebruik van uw persoonlijke gegevens afhangt van de momenteel geldende, dus de op de website oproepbare, versie van de privacy-verklaring.

8. Actualisering van uw persoonlijke gegevens

U heeft de mogelijkheid de door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens te controleren en te veranderen. Wanneer u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u uw persoonlijke gegevens te allen tijde laten veranderen. Richt uw informatie- en wijzigingswensen per e-mail aan info(at)sopra.de. Indien u geen geregistreerde website-user bent, maar ons wel persoonlijke gegevens heeft gegeven, dan heeft u te allen tijde het recht, deze te laten wissen. Ook hiervoor stuurt u een e-mail aan info(at)sopra.de en geeft u de reden van uw bericht duidelijk aan in de onderwerpregel.

9. Keuzerecht/Opt-Out

U heeft te allen tijde het recht, sopra AG te verbieden, u met reclame of voor marketing-doeleinden direct te benaderen. Verder heeft u altijd het recht, informatie over uw opgeslagen gegevens te ontvangen, deze in te zien en correctie daarvan te verlangen. Het behoort tot de principes van sopra AG, dat persoonsgerelateerde gegevens door klanten of gebruikers niet aan derden worden doorgegeven, voor zover dit voor het uitvoeren van de gestelde taken niet nodig is. Opdrachten tot verandering of wissen van uw persoonlijke gegevens kunt u richten aan info(at)sopra.de.

10. Privacy-functionaris

Wij hebben ons veel moeite getroost, om uw bezoek aan www.sopra.de zo aangenaam mogelijk te maken en om het constant bewaken van uw privésfeer te waarborgen. Om aan de geldende privacyvoorschriften te voldoen, werd door sopra AG een privacy-functionaris aangesteld, die zich zowel bezig houdt met de technische veiligheid, als ook met de privacy-conforme processen. Indien u vragen, opmerkingen of onduidelijkheden met betrekking tot onze omgang met persoonlijke gegevens heeft, of uw pricacyrechten wilt uitoefenen, dan staat deze onder het mailadres info(at)sopra.de u graag ter beschikking.

11. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google”) Google Analytics gebruikt zog. “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-eigenaar samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door u gegeven data door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.

12. Google Adsense

Deze website gebruikt Google AdSense, een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc. (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde Web Beacons (onzichtbare grafieken). Met de Beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geanalyseerd.

De door cookies en Web Beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de uitlevering van reclameformatern worden aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractpartners van Google worden doorgegeven. Google zal uw IP-adres echter niet met andere door haar opgeslagen gegevens combineren.

U kunt de installatie van de cookies door instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door u gegeven data door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.

13. Gebruik van Google +1

Registratie en doorgeven van informatie:
met behulp van de Google +1-knop kunt u de informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google +1-knop krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op, die u voor een inhoud +1 heeft gegeven, als ook informatie over de pagina, die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kan als resultaat samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties via internet worden getoond.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, die tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van uw beschikken.

14. Facebook-plugins (Like-knop)

Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-knop" op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Wanneer u de "Like"-knop van Facebook aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toekennen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie krijgen over de inhoud van de overgedragen data en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder http://de-de.facebook.com/policy.php

Wanneer u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account kan toekennen, log dan uit van uw Facebook-account.

15. Gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers doorgegeven. Daarbij worden gegevens aan Twitter overgedragen.

Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie krijgen over de inhoud van de overgedragen data en het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u in de account-instellingen onder http://twitter.com/account/settings veranderen.

16. Google Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google AdWords een cookie met een looptijd van 30 dagen op uw computer geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op deze website bent gekomen. De met behulp van deze cookies verzamelde informatie, maakt het AdWords-klanten mogelijk Conversion-statistieken op te stellen. Deze statistieken bevatten geen informatie waarmee de bezoeker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Wilt u de tracking-methode onmogelijk maken, dan kunt u in uw browser cookies voor het domein googleadservices.com blokkeren of verhinderen.

17. Google Remarketing

Deze website gebruikt remarketing. Google Remarketing is een technologie met welke personen, die deze website hebben bezocht, via doelgerichte reclame in het Google Display-netwerk (op andere websites) opnieuw via advertenties kunnen worden benaderd. De advertenties worden getoond door het uitlezen van cookies (DoubleClick-Cookie door derde aanbieder), die bij het eerste bezoek aan de website worden geplaatst. Wanneer u geen dergelijke reclame wilt ontvangen, dan kunt u de cookies voor dit doel in Advertentie-instellingen beheren of via de uitschakelpagina van de NAI (Network Advertising Initiative) uitschakelen.

Klantenmagazine

Hier vindt u onze huidige klantenmagazine
Naar flipping-book »

Snelaanvraag

Om gegevensbescherming te accepteren*

Velden met een * zijn verplicht!

Contact

sopra AG
Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3
56070 Koblenz

+49 (0) 261 - 98 30 80

+49 (0) 261 - 98 30 82 0

info(at)sopra.de