Een vrouw zit in het zwembad met een laptop op een grote zwemband met een donutlook.

Het zwembad winterklaar maken, zo doe je dat

Maak uw zwembad professioneel winterklaar: Bescherm het zwembad tegen schade, bespaar op onderhoud in het voorjaar

Binnenkort is het weer tijd om het zwembad winterklaar te maken. Hiermee voorkomt u schade door ijs en sneeuw tijdens de koude maanden. Een goede overwintering van het zwembad is tevens een goede basis om in het voorjaar aanzienlijk minder werk te hebben bij de voorbereidingen op het nieuwe zwemseizoen. Wij vertellen u precies wanneer en hoe u uw zwembad het beste kunt voorbereiden op de winter.

Wanneer moet u uw zwembad winterklaar maken?

Aan de hand van twee gegevens kunt u de periode afbakenen waarin u het zwembad winterklaar kunt maken:

 • Zodra de watertemperatuur lager is dan 15 °C kunt u beginnen met het winterklaar maken van uw zwembad.
 • Uiterlijk als de eerste vorst zijn intrede doet, moet het buitenzwembad winterklaar zijn. Dit heeft als voordeel dat noch het zwembad, noch de technische installaties kunnen bevriezen en daardoor worden beschadigd.

Hoe maak ik het zwembad winterklaar?

Er zijn twee manieren:

 • passief winterklaar maken: Dit wordt aanbevolen als u het zwembad niet wilt gebruiken tijdens de koude maanden of als het zwembad zich in een gebied bevindt waar de temperaturen vaak onder het vriespunt liggen.
 • actief winterklaar maken:: Wilt u het zwembad tijdens de wintermaanden blijven gebruiken en de locatie bekend staat om nogal milde winters, is het mogelijk om het zwembad actief winterklaar te maken. Het is echter raadzaam vooraf met een deskundige na te gaan of aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan.

Kan ik tijdens de wintermaanden het water in het zwembad laten?

Ongeacht of u kiest voor het actief of passief winterklaar maken van uw zwembad, overwinteren de meeste buitenzwembaden met water. Dit geldt niet als u een opblaasbaar zwembad of een zogenaamd pop-up zwembad heeft. Daar zijn twee redenen voor:

 • Het voorkomen van schade: als er vorst in de grond zit, bestaat het risico dat de druk van buitenaf op de wanden van het zwembad toeneemt. Wanneer er water in zit, is het zwembad stabieler en kan het de druk van buitenaf veel beter weerstaan.
 • Eenvoudiger onderhoud in de lente:: in een gevuld zwembad kan zich geen vuil aan de bodem hechten.

Maar: Tijdens de passieve overwintering mag het waterniveau niet zo hoog blijven als in de zomermaanden; er moet wat water worden afgevoerd. Anders zou bijvoorbeeld de skimmer beschadigd kunnen raken. Afhankelijk van het type zwembad kan het ook nodig zijn het waterniveau te verlagen tijdens de actieve overwintering. Maar hierover later meer.
Let op: volg in dit verband altijd de aanwijzingen van de zwembadfabrikant op!

Het zwembad winterklaar maken – de eerste drie stappen

We laten nu zien hoe u het beste te werk kunt gaan bij het actief en passief winterklaar maken van uw zwembad. De eerste drie stappen zijn voor beide werkwijzen identiek:

 1. Stap 1: Het zwembad grondig schoonmaken
  Met een fijn schepnet kunt u bladeren, insecten en andere vuildeeltjes uit het water verwijderen. Maak vervolgens de waterlijn, de skimmer en het voorfilter schoon. Overigens: de sopra Pool Cleaners helpen u bij het grondig verwijderen van verkleuringen aan de zwembadwanden en algen. Het grote voordeel daarbij is dat hoe preciezer u te werk gaat, hoe minder werk u in het voorjaar heeft.
 2. Stap 2: De waterwaarden controleren en aanpassen
  De ideale pH-waarde ligt tussen 7,0 en 7,4. Deze waarde dient ook tijdens het zwemseizoen regelmatig te worden gecontroleerd.
 3. Stap 3: Kalkafzettingen en verstoppingen uit het zandfilter verwijderen
  Hiervoor kunt u een speciaal middel voor het snel ontkalken van filters gebruiken.

 

Wilt u uw zwembad actief winterklaar maken? Klik hier om naar stap 4 van het actief winterklaar maken te gaan. Wilt u uw zwembad passief winterklaar maken, lees dan verder.

Passief winterklaar maken: de volgende stappen

 1. Stap 4: Het water ontsmetten
  Als de waarden van het water onder de standaardwaarden liggen, voert u een chloorschok uit terwijl het zwembad- of zandfilter in werking is. Vervolgens laat u het chloorgehalte gedurende enkele dagen dalen tot 1 à 3 ppm. In onze sopra shop zijn de benodigde producten verkrijgbaar.
  Let op: volg hierbij altijd de instructies van de zwembadfabrikant op!
 2. Stap 5: Het waterniveau verlagen
  Na het reinigen kan het waterniveau met behulp van een dompelpomp worden verlaagd – gewoonlijk tot onder de inlaatnozzles.
  Let op: Het zwembad mag niet volledig worden geleegd!
  Let op: Het optimale waterniveau hangt af van verschillende factoren. Als er spots of een tegenstroominstallatie in het zwembad zijn aangebracht, vraag dan aan een zwembadspecialist waar u wat betreft het waterniveau bij het winterklaar maken rekening mee moet houden.
 3. Stap 6: Leidingen aftappen en afdichten
  Nu moeten alle in- en uitlaatleidingen en het filtersysteem – d.w.z. filterreservoir en filterpomp – worden leeggemaakt en gedroogd. Hierdoor worden gevoelige technische apparatuur, ingebouwde onderdelen en leidingen beschermd tegen de koude wintertemperaturen en mogelijke vorstschade. Skimmers en inlaatnozzles moeten worden afgedicht met rubberen pluggen, zogenaamde winterpluggen.
 4. Stap 7: Zwembadaccessoires beschermen tegen vorst
  Waterslangen, ladders, hangskimmers, pomp, manometer, filter, schijnwerper, tegenstroominstallatie en andere zwembadtoebehoren moeten idealiter worden gedemonteerd, zorgvuldig gereinigd en tijdens de winter op een droge vorstvrije plaats worden opgeslagen om schimmel- of roestvorming te voorkomen.
 5. Stap 8: Gebruik van antivries en anti-algenmiddelen
  Enkele dagen na de chloorshock en de reiniging komt de antivries in beeld: verspreid het voor uw zwembad geschikte beschermingsmiddel gelijkmatig in het resterende water om kalk- en vuilafzetting te voorkomen.
 6. Stap 9: IJsdrukkussens aanbrengen
  Mocht het water bevriezen, zal dit de druk op de wanden van het zwembad verminderen.
 7. Stap 10: Zwembad afdekken
  Een rondom vastgemaakte afdekking voorkomt dat kinderen, dieren en grof vuil in het zwembad terechtkomen. Deze afdekking is een must – en niet alleen in de winter. Een extra vangnet ontlast de afdekking in geval van grote hoeveelheden bladeren en sneeuw. Zorg voor zwembadafdekking zonder spleten en openingen – in het ergste geval kan deze afdekking immers levens redden. Ook moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd of de afdekking nog goed vastzit en helemaal dicht is. Eventuele sneeuw dient te worden verwijderd. Zo bent u er zeker van dat er geen onvoorziene ongelukken kunnen gebeuren of dat de afdekking door het gewicht van de sneeuw gaat doorhangen.

Waarmee kunt u het zwembad in de winter afdekken?

Hetzij met een speciale afdekking voor de winter (netzeil) etzij met een afdekking die het hele jaar door dienst kan doen, zoals een isolatie-rolafdekking. In het laatste geval heeft u extra sneeuwsteunen nodig als u in een gebied woont waar veel sneeuw valt.

Ook lamellenafdekkingen zijn geschikt om het zwembadwater te beschermen tegen verontreiniging. Let op: In bevroren toestand mogen zij niet aan mechanische spanning worden blootgesteld, d.w.z. niet worden geopend (en weer gesloten). Lamellenafdekkingen kunnen daarom alleen worden gebruikt bij passief en niet bij actief overwinteren.

Actief winterklaar maken: Zo bereidt u het buitenzwembad voor op het koude zwemseizoen

De eerste drie uit te voeren stappen zijn identiek aan de eerste drie stappen bij de voorbereiding op een passieve overwintering. Daarna moeten de volgende handelingen worden verricht om het zwembad gedurende de winter te kunnen gebruiken:

 1. Stap 4: Bij bassins met een overloopgoot moet het waterniveau iets worden verlaagd. Ze worden bediend via een tweede zuigaansluiting. Bij skimmerbassins hoeft u geen water af te tappen. Dat komt omdat deze zwembaden in bedrijf blijven.
 2. Stap 5: Voeg een langdurig werkend desinfectiemiddel toe aan het zwembadwater.
 3. Stap 6: Voeg een overwinteringsmiddel toe aan het zwembadwater of laat – indien aanwezig – de meet- en regelinstallatie ingeschakeld.

 

Let op: Als het zwembad in de winter in bedrijf is, moet het filtersysteem ten minste vier uur per dag draaien. Heeft uw zwembad een energiebesparende pomp of verwarmt u uw zwembad niet, dan adviseren wij voor zowel overloop- als skimmerbassins een 24-uurs filtratie met verlaagde pompsnelheid. Controleer regelmatig de waterwaarden. Is de buitentemperatuur erg laag, controleer dan ook frequent of zich een ijslaagje heeft gevormd.

Tipp: Gebruik ook bij het actief winterklaar maken een zwembadafdekking

Bij deze vorm van overwintering is het de moeite waard te investeren in een zwembadafdekking of een zwembadoverkapping, zodat.

 • verontreiniging van het zwembadwater wordt voorkomen,
 • uw buitenzwembad – als u het verwarmt – niet alle warmte verliest die u via het verwarmingssysteem hebt toegevoerd.

Het zwembad winterklaar maken – download onze checklist

Alle taken in een oogopslag om af te vinken:
Checklist: Overwintering van het zwembad (actief/passief)

Voorkomen is beter dan genezen: onze adviezen voor de juiste zwembadverzorging in de winter

Naast alle standaard zwembadafdekkingen bieden onze sopra-partners ook zwembadafdekkingen aan om uw zwembad te beschermen tijdens de koude maanden. Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen of voor een adviesgesprek.

Onze tip

Naast alle standaard zwembadafdekkingen bieden onze sopra-partners ook zwembadafdekkingen aan om uw zwembad te beschermen tijdens de koude maanden. Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen of voor een adviesgesprek.

Contact