Een vrouw zit in het zwembad met een laptop op een grote zwemband met een donutlook.

Het zwembad kindveilig maken – waar moet u op letten?

Meer veiligheid voor kinderen in en rond het zwembad

Als er een zwembad in de tuin is, zijn bijna alle kinderen er niet meer uit weg te slaan. Ze spetteren het liefst de hele dag in het water. Het feit dat het zwembad steeds binnen handbereik is kan voor de eigen kinderen, maar ook de buurkinderen, zo verleidelijk zijn, dat door de ouders opgestelde regels voor het zwemmen snel worden vergeten. Ook buiten de toegestane zwemuren kunnen kinderen op eigen initiatief besluiten nog even een duik te nemen. Een avontuurlijk uitstapje dat gevaarlijke gevolgen kan hebben.

Waarom zijn zwemongevallen bij kinderen extra gevaarlijk?

Vooral kinderen die nog niet kunnen zwemmen, lopen gevaar. Het is belangrijk te weten dat kinderen anders verdrinken dan volwassenen. Door hun onevenredig grote hoofd vallen kleine kinderen eerst met hun hoofd in het water, wanneer zij hun evenwicht verliezen. Als reflex reageert het lichaam door de glottis in de keel te sluiten. De ademhaling wordt geblokkeerd en deze zogenaamde "droge verdrinking" verhindert dat het kind de aandacht op zich kan vestigen door te huilen, met de armen te zwaaien of met de benen te schoppen. Ook na een zwempartij moeten ouders hun kind in de gaten houden, want als het water heeft ingeademd, bestaat het gevaar van verstikking achteraf – zelfs dagen later.

Algemene verplichtingen inzake zwembadveiligheid

Als er een zwembad op een terrein aanwezig is, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar ervoor te zorgen dat niemand iets overkomt. Eigenaren van onroerend goed moeten zwembaden beschermen tegen ongeoorloofde toegang, omdat zij de wettelijke plicht tot handhaving van de veiligheid hebben. Deze plicht om zorg te dragen voor veiligheid kan ook worden overgedragen, bijvoorbeeld aan huurders, pachters enz. Als deze hun plicht niet vervullen, kunnen zij bij ongevallen aansprakelijk worden gesteld. Daarom moet al tijdens de planningsfase rekening worden gehouden met alle technische en wettelijke voorschriften.

Hoewel de exploitanten van zwembaden ook een toezichtsplicht hebben, kunnen zich van tijd tot tijd situaties voordoen die voor afleiding zorgen. Een telefoontje of een doordringend klinkende deurbel - de toezichthoudende persoon verliest de spelende kinderen al gauw uit het oog. Om zwemongevallen tijdig te onderkennen of te voorkomen, is het van belang bepaalde veiligheidsmaatregelen te treffen.

Neem veiligheidsmaatregelen bij het zwembad

Principieel moeten zwembadeigenaren zwemregels opstellen en de aanwezige toezichthouder moet op de naleving ervan toezien. Bovendien moeten zwembadeigenaren verdere veiligheidsmaatregelen treffen om zwemongevallen te voorkomen.

Creëer een kindveilige zwembadomgeving

  • Veilige zwembadomranding: als kinderen rond het zwembad rennen, vermindert een antislip zwembadomranding het risico dat ze uitglijden.
  • Opgeruimde zwembadomgeving: rondslingerend speelgoed bij het zwembad kan de aandacht van kinderen trekken en hen tot spelen aanzetten. Als het speelgoed in het zwembad valt, kan dit ertoe leiden dat kinderen het willen "redden" en in het zwembad klimmen of vallen. Rondslingerend speelgoed kan bovendien struikelgevaar opleveren.
  • Geen afsprongpunten aan de rand van het zwembad: een (laag) muurtje of tuinmeubelen in de onmiddellijke nabijheid van het zwembad kunnen door kinderen als perfecte afsprongpunten worden gezien. Als ze van de verhoging afspringen, kunnen ze uitglijden en diep vallen. En als het zwembad op het betreffende punt niet diep genoeg is of het waterniveau te laag, bestaat de kans op ernstig letsel. Daarom is het belangrijk tuinmeubelen op voldoende afstand van het zwembad te plaatsen en exemplaren te kopen die zich niet gemakkelijk naar de rand van het zwembad laten slepen. Let erop dat er in het ontwerp van het zwembad geen muurtjes voorkomen. Ter oriëntatie: voor een springplank van 1 m hoogte is een waterdiepte van minimaal 250 cm nodig – en de normale diepte voor een springplank van 1 m bedraagt zelfs 300 cm. Bij particuliere zwembaden bedraagt de normale diepte echter meestal niet meer dan 140 cm. In openbare zwembaden ligt de grens tussen een bad voor niet-zwemmers en voor zwemmers bij een waterdiepte van 1,35 m.
  • Veiligheidshekken: Er zijn speciale veiligheidshekken voor zwembaden. Deze worden rond het hele zwembad geplaatst en moeten voldoende hoog zijn. Een taboe bij deze hekken zijn dwarsbalken waarop voldoende ruimte is voor kleine kindervoetjes en die hen verleiden tot klimmen.
  • Veiligheidsafdekkingen: Visueel aantrekkelijker dan een hekwerk rond het zwembad zijn veiligheidsafdekkingen. sopra biedt twee soorten afdekkingen aan die, wanneer ze gesloten zijn, de veiligheid van het zwembad kunnen verhogen. Een isolatie-rolafdekking van sopra is belastbaar voor kinderen tot een lichaamsgewicht van 30 kg wanneer de rand goed is bevestigd. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. De afdekking is geschikt voor zowel klassieke als individuele zwembadvormen. Een lamellenafdekking van sopra kan in geval van nood zelfs een volwassene dragen, mits het zwembad aan drie zijden een leuning heeft of onder het wateroppervlak een steunrand van ongeveer 10 cm breedte heeft. De afsluitbare of zelfs in huis geïnstalleerde bedieningsschakelaar is een extra beveiliging tegen onbevoegd openen en verhindert zo ongeoorloofd gebruik van het zwembad. sopra lamellenafdekkingen worden door de sopra-partner ter plaatse opgemeten en op maat gemaakt. Bij dit type afdekking zijn er in principe geen grenzen wat betreft de lengte en breedte.
  • Zwembadoverkappingen: Zwembadoverkappingen met afsluitbare deuren bieden in gesloten toestand een zeer goede bescherming tegen ongevallen met kinderen. Dit betekent dat kinderen in de buurt van het zwembad kunnen spelen, zelfs als er geen toezichthouder aanwezig is. sopra zwembadoverkappingen worden door een onafhankelijke partij statisch getest. Ze hebben een gegarandeerde minimale draagkracht van meer dan 75 kg/m² en zijn bijzonder geschikt voor klassieke rechthoekige zwembaden. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen kunnen ze harmonieus worden geïntegreerd in hun omgeving.

Verdere veiligheidsmaatregelen voor kinderen

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid een zwembadalarm bij het zwembad te installeren. Dit is een bewegingsmelder. Afhankelijk van het model slaat het alarm aan wanneer het waterniveau verandert of wanneer er waterbewegingen worden geregistreerd.

Ouders kunnen hun kinderen ook aanmoedigen om speciale sensorarmbandjes te dragen. Bij contact met water klinkt er een alarmsignaal op het basisstation.

Toezichthouders moeten ook voorbereid zijn op noodsituaties. Tijdens een EHBO-cursus speciaal gericht op kinderen kunnen ze leren hoe ze kinderen in een noodgeval kunnen reanimeren.

Veilige zwembadtechniek voor kinderen en volwassenen

  • Veilige zwembadpomp, naar behoren gemonteerde veiligheidsroosters: de aanzuigsnelheid van de zwembadpomp mag een bepaalde waarde niet overschrijden. Bovendien moet er altijd een stevig gemonteerd veiligheidsrooster zijn. Anders kan de sterke zuigkracht van de waterpomp kinderen, maar ook volwassenen, onder water trekken en ze daar vasthouden, wanneer bijvoorbeeld haren of vingers in de aanzuigpijp verstrikt raken. In de meeste gevallen zijn mensen dan niet meer in staat zichzelf te bevrijden. In het verleden zijn er zo al dodelijke slachtoffers gevallen, ondanks het moedige ingrijpen van andere badgasten. Daarom is het raadzaam de pomp en het veiligheidsrooster door vakmensen te laten installeren of aanbrengen.
  • Schoon zwembadwater: als de waterkwaliteit niet perfect is, kunnen er infecties optreden. Om dit risico te beperken, is een uitstekende waterbehandeling belangrijk. Alle zwembadgebruikers dienen voor en na elke zwembadsessie te douchen en mogen het zwembadwater in geen geval doorslikken. Als iemand ziek is en bijvoorbeeld diarree of een schimmelinfectie heeft opgelopen, mag hij of zij pas twee weken na zijn of haar herstel weer het zwembad in, omdat anders andere zwembadgebruikers besmet kunnen worden via het water.

Maak het zwembad veilig voor kinderen

Onze sopra-partners zijn vertrouwd met de plaatselijke bouwvoorschriften en de Europese norm voor privézwembaden. Bovendien adviseren onze partners u graag over zwembadpompen, waterbehandeling, antislip bodembedekking, de door ons aangeboden veiligheidsafdekkingen en afsluitbare overkappingen. Wij vertellen u graag meer over de voordelen van elk type afdekking en overkapping.

Contact